OctaFX | OctaFX Forex Broker
Buka akaun dagangan
Copytrading

Terma dan Syarat OctaFX Copytrading

OctaFX Copytrading (kemudian daripada ini—’Perkhidmatan’) ialah perkhidmatan yang membolehkan pedagang (kemudian daripada ini—’Penyalin’) menyalin dagangan daripada pedagang lain (kemudian daripada ini—’Pakar’) dan boleh diaktifkan dengan memilih 'Mula Menyalin'.

1. Penyalin perlu melakukan perkara berikut untuk memohon Perkhidmatan ini:

1.1. Berdaftar dan log masuk sebagai pelanggan di laman web OctaFX

1.2. Menambah wang ke Dompet

1.3. Mula menyalin.

2. Penyalin berhak melakukan perkara berikut:

2.1. Berhenti menyalin dagangan pada bila-bila masa dengan memilih ‘Berhenti menyalin’

2.2. Mengedit parameter menyalin melalui fungsi Edit, sebelum melabur dengan Pakar dan semasa menyalin dagangan

2.3. Menyalin sebanyak mana Pakar (semua langganan semasa boleh ditemui di bawah tab Saya dalam Penarafan Pakar atau Ruangan Penyalin anda)

2.4. Menutup mana-mana dagangan secara manual pada bila-bila masa dalam Ruangan Penyalin.

2.5. Membatalkan langganan daripada Pakar dan berhenti menyalin dagangan Pakar dengan mengklik ‘Berhenti Menyalin’. Untuk membatalkan langganan, Penyalin perlu menutup semua dagangan. Selepas membatalkan langganan, semua dana yang dilaburkan dengan Pakar dan keuntungan dikembalikan ke Dompet Penyalin.

2.6. Tetapkan salah satu daripada dua pilihan untuk cara volum pelaburan Penyalin akan dikira untuk penyertaan dalam setiap operasi pelaburan bagi setiap Pakar tertentu (Penyalinan Saiz Penuh 1 kepada 1 atau Secara Berkadaran dengan Dana Penyalin). Dua pilihan ini diterangkan dengan jelas dalam Fasal 4, Sub-fasal 5 bagi Terma dan Syarat ini.

3. Perkhidmatan ini disediakan di platform Metatrader 4.

4. Rutin membuka dagangan disalin:

4.1. Penyalin hanya menyalin dagangan yang telah dibuka oleh Pakar selepas melanggan Pakar dalam Perkhidmatan ini.

4.2. Pesanan henti rugi/ambil untung tidak akan dilihat dalam Ruangan Penyalin, tetapi jika pesanan ini dicetuskan pada akaun Pakar, dagangan salinan juga akan ditutup.

4.3. Pilihan Penjaga Baki disediakan dari waktu bermulanya langganan kepada akaun Pakar dan digunakan untuk menyesuaikan risiko Penyalin apabila menggunakan perkhidmatan ini. Penyalin boleh menetapkan nilai Penjaga Baki pada mana-mana peratusan dari 0% hingga 50% daripada dana yang dilaburkan dengan Pakar. Penjaga Baki menggantung penyalinan pesanan baru daripada Pakar dan menutup semua pesanan sedia ada jika ekuiti Penyalin dalam peratusan dana yang dilaburkan pada permulaan kurang daripada nilai yang ditetapkan. Penjaga Baki mencetuskan nilai yang ditetapkan tetapi tidak melindungi daripada kerugian yang berlaku dengan segera, oleh itu boleh menyelamatkan kurang pelaburan, terutamanya semasa ketaktentuan pasaran yang tinggi.

4.4. Apabila sudah melanggan Pakar, Penyalin menentukan jumlah dana untuk ditolak daripada Dompet dan dilaburkan dengan Pakar yang dipilih. Dana ini dan keuntungan anda akan dikembalikan ke Dompet anda apabila anda berhenti menyalin Pakar.

4.5. Volum bagi dagangan yang disalin dipilih daripada dua pilihan:
4.5.1. saiz penuh menyalin 1 dengan 1 bermaksud volum dagangan yang dibuka oleh Pakar sama dengan volum dagangan penyalin, dibuka untuk Penyalin
4.5.2. secara berkadaran dengan dana Penyalin bermakna volum bergantung pada nisbah leveraj dan ekuiti bagi kedua-dua akaun Pakar dan Penyalin, dan dikira seperti yang berikut: Volum (dagangan disalin) = Ekuiti (Penyalin)/Ekuiti (Pakar) × Leveraj (Penyalin)/Leveraj (Pakar) × Volum (Pakar).
4.5.3. Contoh: Ekuiti akaun Pakar ialah $2000 dan leveraj ialah 1:200. Ekuiti akaun Penyalin ialah $200 dan leveraj ialah 1:500. 1 lot dagangan dibuka pada akaun Pakar. Oleh itu, volum dagangan disalin ialah: 200/2000 × 500/200 × 1 = 0.25 lot.

4.6. Nisbah leveraj Penyalin ditetapkan pada 1:500. Penyalin yang ingin melaraskannya perlu menghubungi Sokongan Pelanggan OctaFX.

4.7. Apabila perkhidmatan diaktifkan, dagangan akan disalin ke akaun Penyalin tanpa mengambil kira sama ada pemilik akaun ini mendaftar masuk atau tidak.

4.8. Pesanan Penyalin dilaksanakan mengikut pesanan Pakar (Beli atau Jual) yang dibuat dalam akaun mereka. Isyarat untuk membuka pesanan dalam akaun Penyalin tercetus apabila Pakar membuat pesanan dan pesanan Penyalin tersebut dilaksanakan pada harga pasaran. Mekanisme yang sama mencetuskan pesanan penutupan. Oleh itu, harga pelaksanaan bagi pesanan ini mungkin berbeza. Selain itu, bilangan Penyalin yang mengikuti Pakar ini boleh menjejaskan masa pelaksanaan.

5. Had dikenakan:

5.1. olum minimum bagi dagangan disalin ialah 0.01 lot, volum maksimum bagi dagangan disalin ialah 100 lot.

5.2. Jika volum dagangan disalin kurang daripada 0.01 lot selepas pengiraan dibuat, maka dagangan tidak akan dibuka pada Akaun Penyalin.

5.3. Jika volum dagangan disalin lebih besar daripada 100 lot selepas pengiraan dibuat, maka dagangan tidak akan dibuka pada akaun Penyalin.

6. Jika Pakar mengubah ekuiti (dengan membuat deposit atau pengeluaran) atau leveraj, semua dagangan disalin mengekalkan volum awal mereka pada akaun Penyalin.

7. Semua syarat dagangan (leveraj, swap, spread) Penyalin adalah sama dengan syarat untuk akaun OctaFX MT4.

8. Akaun Pakar mestilah jenis OctaFX MT4. 

9. Perkhidmatan ini berhak melakukan perkara yang berikut:

9.1. Mengehadkan bilangan Akaun Pakar yang boleh dibuat oleh Pakar pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal mengikut budi bicara mutlaknya.

9.2. Membatalkan langganan Penyalin daripada Pakar tanpa pemberitahuan awal.

9.3. Mengurangkan komisen yang ditetapkan oleh Pedagang Pakar dan mengehadkan nilai maksimum bagi semua Akaun Pakar mereka tanpa pemberitahuan awal atau menyediakan sebarang penjelasan.

9.4. Meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis awal kepada Penyalin atau Pedagang Pakar. Pindaan tersebut dikuatkuasakan pada waktu ia diterbitkan di laman web Perkhidmatan dalam Terma dan Syarat ini.

9.5. pantau aktiviti Pedagang Pakar dalam platform, tandakan akaun Pedagang Pakar dengan amaran 'Aktiviti mencurigakan' sekiranya Pedagang Pakar tersebut memanipulasi statistik mereka, dan kecualikan akaun tersebut dari Penilaian Pakar yang ditapis secara lalai (ia akan dibiarkan tersedia untuk Penyalin yang mengubah tetapi penapis mereka sewajarnya).

9.6 meminda atau memadam nama pengguna Pakar dan (atau) gambar pengguna tanpa notis awal jika Perkhidmatan mengesyaki bahawa Pakar tersebut dengan sengaja menyalin atau meniru nama pengguna dan (atau) Pakar lain yang boleh menyebabkan perwakilan tidak jujur Pakar.

10. Pakar menentukan jenis komisen (dari dua jenis—'Tetap Setiap Lot' dan `Perkongsian Pendapatan') dan jumlahnya kerana menyalin pesanan secara bebas. Komisen Tetap Setiap Lot adalah antara $0 hingga $15 setiap lot dagangan yang dibuka oleh Penyalin. Komisen Perkongsian Pendapatan adalah antara 0% hingga 50% pendapatan Penyalin. Bayaran komisen dikumpul dalam masa seminggu akan dibayar kepada Dompet Pakar bergantung kepada jenis komisen: untuk komisen Tetap Setiap Lot–pada hari Sabtu dan untuk komisen Perkongsian Pendapatan–pada hari Ahad.

11. Jumlah komisen yang Penyalin bayar kepada Pakar ditetapkan pada masa Penyalin menekan 'Mula Menyalin'.  Sekiranya Pakar menukar jumlah komisen, ia tidak akan menjejaskan jumlah yang tertunggak di bawah langganan ini dengn Pakar tersebut.


12. Jumlah komisen untuk IB

12.1 Sekiranya Pakar mengenakan komisen Tetap bagi setiap Satu Lot dan ialah IB bagi Penyalin, komisen agregat (komisen IB + komisen Tetap bagi setiap Satu Lot) tidak boleh melebihi $15 bagi setiap lot dagangan. Dalam keadaan ini, komisen Tetap bagi setiap Satu Lot akan digunakan. Contohnya, jika Pakar mengambil komisen $5 bagi setiap lot dagangan untuk perkhidmatan IB dan komisen $15 bagi setiap lot dagangan untuk perkhidmatan Pakar, Pakar tersebut akan mendapat $15 bagi setiap lot dagangan secara keseluruhannya ($15 setiap lot—komisen Tetap bagi setiap Satu Lot, $0—komisen IB). 

12.2. Sekiranya Pakar mengenakan komisen Bahagian Hasil dan ialah IB bagi Penyalin, tiada had bagi jumlah komisen agregat (komisen IB + komisen Bahagian Hasil) yang boleh diperoleh.

13. Jenis komisen ditetapkan sekali pada masa Akaun Pakar dibuat dan tidak boleh diubah selepas itu.

14. Bonus Salindagang

14.1. Bonus sebanyak 50% daripada dana yang dilaburkan pada permulaan langkah menyalin Pakar.

14.2. Bonus ini hanya boleh dimohon sekali untuk Pakar tertentu pada tarikh promosi.

14.3. Bonus ini tidak boleh digunakan untuk pelaburan yang sedang berjalan.

14.4. Bonus ini tidak boleh dikeluarkan atau dianggap sebagai sebahagian daripada pelaburan Penyalin.

14.5. Jika ekuiti akaun anda menjadi kurang dari jumlah bonus anda atau sama nilai dengannya, bonus akan dibatalkan.

14.6. Penyalin boleh membatalkan Bonus ini secara manual di Ruangan Penyalin.

14.7. Bonus ini dibatalkan apabila Penyalin berhenti menyalin Pakar.

14.8. Selepas pembatalan, Bonus tidak boleh dimohon sekali lagi atau diaktifkan semula.

14.9. Perkhidmatan ini boleh menolak permohonan bonus Penyalin pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal atau memberikan alasan untuk keputusan tersebut.

14.10. Perkhidmatan ini boleh membatalkan bonus Penyalin pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.

14.11. Jika jumlah dana peribadi Penyalin yang dilaburkan dengan Pedagang Pakar ketika pengeluaran/pindahan dalaman menjadi kurang daripada atau sama dengan jumlah Bonus, Bonus akan dibatalkan.

14.12. Mana-mana situasi yang tidak diterangkan dalam peraturan ini akan tertakluk pada keputusan Perkhidmatan.

14.13. Perkhidmatan ini berhak mengubah, mengemas kini atau membatalkan promosi ini dengan pemberitahuan pada berita Perkhidmatan.

15. Percubaan Percuma

15.1. Pedagang Master boleh mengaktifkan dan menyahaktifkan Percubaan Percuma pada bila-bila masa.

15.2. Percubaan Percuma akan diaktifkan apabila Penyalin mula menyalin Akaun Master sekiranya:
15.2.1. Pedagang Master mempunyai Percubaan Percuma yang tersedia untuk Akaun Master ini
15.2.2. Penyalin belum mengaktifkan Percubaan Percuma untuk Akaun Master ini.

15.3. Jika Pedagang Master membatalkan Percubaan Percuma, ia akan terus berfungsi untuk Penyalin yang telah mengaktifkannya.

15.4. Jika Penyalin berhenti menyalin Akaun Master ketika Percubaan Percuma masih aktif, Penyalin tidak akan dapat mengaktifkan Percubaan Percuma untuk Akaun Master ini.

15.5. Selepas Percubaan Percuma tamat, langganan Penyalin akan tertakluk kepada syarat terdahulu, termasuk jumlah komisen.

16. Statistik dagangan Penyalin hanya boleh dilihat oleh Penyalin.

17. Statistik dagangan Pakar boleh dilihat oleh orang awam.

18. Penyalin tidak mempunyai akses kepada terminal dagangan. Semua tindakan dengan langganan dan dagangan mereka dibuat di bawah Ruangan Penyalin.

19. Jika Perkhidmatan ini dengan sewajarnya mengesyaki bahawa Penyalin melanggar peraturan Deposit dan Pengeluaran yang diterangkan di bawah Perjanjian Pelanggan atau peraturan negara kediaman Penyalin, Perkhidmatan ini berhak untuk menggantung pemberian perkhidmatan kepada Penyalin tersebut.

20. Sila ingat bahawa Pakar boleh mempunyai dagangan yang menguntungkan mahupun kerugian.

Start livechat